رشته زبان و ادبیات عربی در سال 1351 به پیشنهاد دکتر یوسفی و همکاری دکتر فاضلی از دانشکده الهیات به دانشکده ادبیات منتقل و ابتدا ذیل گروه زبان و ادبیات فارسی و سپس به عنوان رشته‌ای مستقل آغاز به كار كرد. نخستین مقطع در این رشته دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی بود. از اوّلین استادان این رشته دکتر یوسف نایف بکار از کشور اردن بـود کـه در اصل دعوت شده بود تا رشته زبان و ادبیات عربی را در دانشکده ادبیات راه‌اندازی کند. او چند سال در دانشکده تدریس کرد و با استادان همکاری علمی داشت.

هدف از برنامه‌ای که در سال تحصیلی 58-57 برای دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی تنظیم شد این بود که دانش آموختگان این رشته علاوه بر احراز قدرت تکلم به زبان عربی بتوانند مقاصد خود را به زبان عربی بنویسند و نیز به ترجمه مطالب از عربی به فارسی و بالعکس قادر شوند. هدف از تأسیس این رشته تحصیلی تربیت دانشجویان برای تدریس در دبیرستان‌ها و دیگر مراکز آموزشی کشور بود. در وهله دوّم رفع نیازهای برخی ادارات نظیر وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور خیریه، کتابخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی در زمینه کاربرد این زبان مد نظر بوده است. 

دوره‌های كارشناسی‌ارشد و دكتری این گروه آموزشی به ترتیب در سال‌های 1370 و 1376 با تلاش و پیگیری دكتر فاضلی در گروه زبان و ادبیات عربی راه‌اندازی گردید.

 
437دانشجو
9عضو هیات علمی
2365دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
9رشته/مقطع تحصیلی
2کارگروه تخصصی