یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زبان و ادبيات عربي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. متون نظم ونثردوره جاهلی واموی ( دکتر حسن عبدالهی)
 3. تحقیق درمباحث صرفی ونحوی ( دکتر امیر مقدم متقی)
 4. تحقیق درمباحث صرفی ونحوی ( دکتر امیر مقدم متقی)
 5. متون علمی - منطق عرفان کلام ( دکتر سیدحسین سیدی)
 6. متون علمی - منطق عرفان کلام ( دکتر سیدحسین سیدی)
 7. تحقیق درمباحث بیان وعروض عالی ( دکتر مرضیه آباد)
 8. تحقیق درمباحث بیان وعروض عالی ( دکتر مرضیه آباد)
 9. متون نظم ونثرمعاصر ( دکتر حسین ناظری)
 10. رساله 1 ( دکتر )
 11. رساله 2 ( دکتر )