دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
نمایش # 
جلسه دفاع پایان نامه دکتری خانم وحدانی
******منابع آزمون مصاحبه دکتری97
تاریخ مصاحبه آزمون دکتری97رشته زبان و ادبیات عربی
امتيازات ويژه پذيرفته شدگان دكتري با رتبه زير پنجاه در دانشكده ادبيات
قابل توجه دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد (نکات قابل توجه در مورد رساله / پایان‌نامه)
****زمان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی97-96
پیرامون مصاحبه دکتری تخصصی رشته زبان و ادبیات عربی
تاریخ امتحان جامع تیرماه97
مراحل قبل و بعد از دفاع پایان نامه دکتری
مراحل قبل و بعد از دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
اعلام تغییر تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96
دفاعیه ارشد
اطلاعیه مهم
لغو کلاس های خانم دکتر آباد در روز چهارشنبه مورخ96/9/8
انتخاب دانشجوی پژوهشی نمونه
همایش معارفه
مراسم باشکوه استقبال از ورودیهای جدید دانشکده ،رشته زبان وادبیات عربی
آخرین مهلت تحویل پایان نامه
888******امتحان -جامع- شهریور96 -برگزار -خواهد -شد*****8888888
زمان ومکان آزمون جامع زبان و ادبیات عربی
ساعات کار پژوهشکده گروه زبان وادبیات عربی
هفده تیرماه امتحان جامع برگزار می شود.
اتمام زمان ثبت نام استعدادهای درخشان
000مدارک لازم جهت ارائه در روز مصاحبه آزمون دکتری000
مصاحبه 1111آزمون دکتری96
پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری(استعدادهای درخشان)
ساعت جلسه دفاع از پایان نامه آقای حاکم
مصاحبه دکتری96-مواد و منابع
*******تاریخ برگزاری آزمون جامع اسفند95*****
نکات قابل توجه در تنظیم پروپزال مربوط به حوزه ادب معاصر
جلسه انجمن علمی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی
انتصاب آقای دكتر عباس عرب به سمت مديریت گروه آموزشی زبان و ادبيات عرب
لغو کلاس های دکتر محسنی
گروه بندی استادان مصاحبه کننده
***مهم***
شماره تماس جهت پاسخگویی
فرم امتیاز***مصاحبه آزمون دکتری95
نکته مهم در مورد مدارک مصاحبه(همراه آوردن کپی مدارک)
مدارک لازم در روز مصاحبه آزمون دکتری
برنامه هفته آموزش گروه عربی
تغییر در مصاحبه
زمان برگزاری مصاحبه دکتری 95
اطلاعیه شماره4 مصاحبه متقاضیان جذب
اطلاعیه مصاحبه متقاضیان جذب
اطلاعیه مصاحبه متقاضیان جذب
تهیه چکیده مبسوط از برای پایان نامه
مصاحبه متقاضیان جذب
مراسم ترحیم مادرگرامی آقای دکترعبدالهی
آگهی ترحیم مادر گرامی آقای دکتر عبدالهی
مواد ومنابع آزمون دکتری
برگزاری آزمون جامع رشته زبان و ادبیات عربی
سخنرانی استادان مدعو از دانشگاه نزوی عمان
برنامه هفته پژوهش گروه عربی
آزمون جامع دکتری
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان دکتری
لغو کلاس های دکتر منتظمی در هفته جاری
لغو كلاس هاي دکتر ناظری در هفته جاری
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در شرف دفاع
قابل توجه دانشجویان دکتری در شرف دفاع
ثبت‌نام حضوری (تحویل‌مدارک) پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی 1394