شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه عربی

 

سیدمحمدباقر حسینی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:hossaini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سیدمحمدباقر حسینی 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

نجمه رجائی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:nrajaie.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نجمه رجائی 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

سیدحسین سیدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:seyedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سیدحسین سیدی 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

مرضیه آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:mabad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرضیه آباد 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

احمد رضا حیدریان شهری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:heidaryan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

احمد رضا  حیدریان شهری 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

عباس طالب زاده شوشتری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:shoshtari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عباس طالب زاده شوشتری 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

حسن عبدالهی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:abd.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حسن عبدالهی 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

عباس عرب

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:darab.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عباس عرب 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

کلثوم صدیقی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:seddighi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کلثوم صدیقی 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

لاسم محسنی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:mohseni.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بلاسم محسنی 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

حسین ناظری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

تلفن:

وبگاه شخصی:nazeri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حسین ناظری 

برنامه درسی هفتگی استاد

 

امیر مقدم متقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

 
دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

تخصص: :نقد ادبی،بلاغت،صرف و نحو

تلفن:

وبگاه شخصی:a.moghaddam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

amir mottaghi.jpg1

برنامه درسی هفتگی استاد