سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷
حضور دو تن از استادان دانشگاه لبنان دکتر دلال عباس و سرکار خانم دکتر خدیجه شهاب
أساتذة القسم اللغة العربیة و أساتذة جامعة نزوی
السیدة قادری سکرتیریة القسم
نشست اعضای المجلس الاستشاری لطلبة القسم اللغة العربیة وآدابها
اولین نشست صمیمانه پرسش و پاسخ مدیر گروه آقای دکتر امیر مقدم متقی با دانشجویان دکتری عراقی در مقاطع مختلف
لقاء الدکتور امیرمقدم متقی مع الاستاذة دالیا اسعد المدرسة فی جامعة تشرین یسوریا حول الاقامة دورة تدریبیة بتعلیم مهارة التلخیص الشفوی و المکتوب للنصوص العربیة
جلسات دفاع
چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷
چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷
چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷
دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷
تازه های کتب و مقالات
مجلات گروه
IMAGE مجله گروه عربی

مجلّهً ‌زبان و ادبیّات عربی نوع نشریه:(علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامهشابن چاپی:2008-7217شابن آنلاین:2383-2681صاحب امتیاز:دانشگاه فردوسی مشهدمدیر مسئول:دکتر سید حسین فاطمیسردبیر:دکتر عباس عربمدیر اجرائی:مرضیه دهقانفکس:05118794144آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله عربیضریب تاثیر:0.116