دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

آخرین مهلت تحویل پایان نامه

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری و ارشد

 

آخرین روز مهلت تحویل رساله به دفتر گروه تا

96/6/22

می باشد.