دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

888******امتحان -جامع- شهریور96 -برگزار -خواهد -شد*****8888888

قابل توجه دانشجویان دکتری

 

به اطلاع می رساند آزمون جامع روز چهارشنبه مورخ96/6/29 ساعت ده برگزار خواهد شد.