دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه دفاع ارشد آقای خودکامه

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

تحلیل و تطبیق بدیعیه ابن حجه حموی وجلال الدین سیوطی

 

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترطالب زاده

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکترعرب

 

 

استاد(ان) داور:

دکترناظری

دکترمحسنی

 

 

نگارش:

آقای محمدخودکامه

 

 

 

                       

ساعت 10 چهارشنبه 10/3/96اتاق 307