پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

000مدارک لازم جهت ارائه در روز مصاحبه آزمون دکتری000

ی

 

000مدارک لازم جهت ارائه در روز مصاحبه آزمون دکتری000

- زمان برگزاری مصاحبه: 96/4/13 ، شروع : ساعت 8 صبح می باشد.

- کلیه داوطلبان باید علاوه بر مدارک آموزشی (گواهی کارشناسی، کارشناسی ارشد) و مدارک شخصی، اصل مدارک پژوهشی شامل: مقاله، کتاب، پایان نامه ومدرک سربازی ومدرک زبان و سایر مواردی که در فرم مشخصات فردی نوشته‌اند را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.

 اطلاعات تکمیلی به تدریج در همین سایت درج می‌شود.