پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ساعت جلسه دفاع از پایان نامه آقای حاکم

 

 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حاکم روز سه شنبه مورخ96/3/2 ساعت15 در تالار رجایی برگزار می شود.