جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷

جلسه دفاع دکتر آقای حاکم جاسم عبداله الغرباوی

                                               

گروه زبان‌ و ادبیات عرب

 

موضوع رساله دکتری:

زهد و تصوف در شعر اندلس ( بررسی موردی دوره مرابطین)

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر عرب

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکترطالب زاده-دکتر محسنی

 

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکترمقدم- دکتر ناظری

 

 

استاد داور خارجی:

دکتر اقبالی

 

 

نگارش:

حاکم جاسم عبداله غرباوی

 

 

ساعت ............ سه شنبه 2/3/96