پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

*******تاریخ برگزاری آزمون جامع اسفند95*****

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری

 

گروه عربی برگزار می کند

 

آزمون جامع اسفند95

 

ساعت10روز چهارشنبه مورخ95/12/18