پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه انجمن علمی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی

قابل توجه دانشجویان محترم

 

جلسه انجمن علمی دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی

 

روز سه شنبه1395/12/10در اتاق209 با حضور استادان

 

گروه تشکیل خواهد شد.