پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب آقای دكتر عباس عرب به سمت مديریت گروه آموزشی زبان و ادبيات عرب

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر عباس عرب دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات عرب دانشكده ادبيات و علوم انسانی را به سمت مدير گروه آموزشی زبان و ادبيات عرب منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه زبان و ادبيات عرب اين دانشكده منصوب مي‌شويد. برنامه ريزي، نظارت و اعمال مديريت بر عملكرد گروه در راستاي بهبود شرايط آموزشي و پژوهشي بر اساس مفاد «برنامه مديريت گروه» و پاسخگويي به نيازهاي آموزشي همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي همكاران در جهت تحقق سند راهبردي دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.

مديريت گروه آموزشی زبان و ادبيات عرب از سال 76 الی 81 از سوابق اجرایی دكتر عباس عرب می باشد.

 .گفتنی است :  دكتر عباس عرب  دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي دانشكده ادبيات وعلوم انساني  دانشگاه مي باشد كه نگارش و تاليف يك  كتاب، ترجمه هشت اثر، نگارش و نشر بيش از 25 مقاله در نشريات علمي پژوهشي داخلي، ، بيش از 5 مقاله در همايش هاي داخلي،ويراستاري علمي 6كتاب ارزشمند را در كارنامه خود دارد.

ايشان همچنین مديرمسئول نشريه علمي پژوهشي زبان وادبيات عرب دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  نيز هستند.