پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

لغو کلاس های دکتر محسنی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساندکلاس های آقای  دکتر محسنی از

روز یکشنبه مورخ 95/7/25 لغایت چهارشنبه 95/7/28

برگزار نمی گردد.