یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع دکتری خانم طالبی

 

 

گروه زبان‌ و ادبیات عرب

 

موضوع رساله دکتری:

«بررسی نشانه شناختی نهج البلاغه»

 

 

نام دانشجو

انسیه طالبی

 

 

استاد(ان) راهنما:

آقای دکترعباس طالب زاده

 

 

استاد(ان) مشاور:

خانم دکتر نجمه رجائی

آقای دکتر احمدرضا حیدریان شهری

 

 

استاد(ان) داور داخلی:

آقای دکترحسین ناظری- آقای دکتر عبدالهی

 

 

استاد داور خارجی:

آقای دکتر مقدم متقی

 

 

ساعت  10 دو شنبه 95/4/28، تالاررجائی