پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

گروه بندی استادان مصاحبه کننده

 

گروههای مصاحبه آزمون دکتری

مکان

گروه

201

آقایان دکترعبدالهی-دکترناظری-دکترمحسنی

202

آقایان دکترسیدی-دکترطالب زاده-دکترحیدریان

204

خانم ها دکتر آباد-دکترصدیقی-آقای دکترعرب

 

 

 

 

 

زمان مصاحبه آزمون دکتری95

روز چهارشنبه12/3/1395

از ساعت 8صبح