پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

***مهم***

زمانبندی آزمون کتبی مصاحبه دکتری95

 

 

ساعت

نام درس

9.30-8

بلاغت

11.30-10

ادب قدیم

12.30-11.30

مقاله نویسی و ترجمه و تعریب

16-14.30

ادب معاصر

18-16

صرف و نحو

 

 

مکان برگزاری آزمون کتبی دکتری 95

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اتاق205و206