پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

نکته مهم در مورد مدارک مصاحبه(همراه آوردن کپی مدارک)

 

 

کلیه داوطلبان باید علاوه براصل مدارک آموزشی (گواهی کارشناسی، کارشناسی ارشد) و مدارک شخصی، اصل مدارک پژوهشی شامل: مقاله، کتاب ومدرک سربازی ومدرک زبان و سایر مواردی که در فرم مشخصات فردی نوشته‌اند کپی همه موارد را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.