پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مدارک لازم در روز مصاحبه آزمون دکتری

توضیحاتی پیرامون مصاحبه آزمون دکتری

 

- زمان برگزاری آزمون کتبی: 1395/3/11 ، شروع آزمون: ساعت 8 صبح، کلیه داوطلبان ساعت 7:30 در محل دانشکده ادبیّات و علوم انسانی حضور داشته باشند.

- کلیه داوطلبان باید علاوه بر مدارک آموزشی (گواهی کارشناسی، کارشناسی ارشد) و مدارک شخصی، اصل مدارک پژوهشی شامل: مقاله، کتاب ومدرک سربازی ومدرک زبان و سایر مواردی که در فرم مشخصات فردی نوشته‌اند را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.

 

- زمان برگزاری مصاحبه: 12 و 1395/3/13. زمان‌بندی مصاحبه داوطلبان هنگام برگزاری آزمون کتبی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

اطلاعات تکمیلی به تدریج در همین سایت درج می‌شود.