پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

برنامه هفته آموزش گروه عربی

گروه زبان و ادبیات عربی به مناسبت هفته آموزش برگزار می کند.

مقدم تمامی استادان و دانشجویان را در این برنامه ها گرامی

می داریم.

 

یکشنبه 1395/2/12

نشست مدیر گروه و استادان گروه با دانشجویان

-      پرسش و پاسخ و بررسی مسائل آموزشی

10-11

دانشجویان کارشناسی

سالن رجایی

11-12

تحصیلات تکمیلی

12-13

 پردیس بین الملل

کارگاه آموزشی لهجات

14-16

دکتر محسنی

کلاس 106