جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

تغییر در مصاحبه

مصاحبه آزمون دکتری95

به اطلاع می رساند تمام داوطلبانی که از طریق سازمان سنجش جهت مصاحبه معرفی شوند مجاز به مصاحبه کتبی و شفاهی می باشند.