پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

زمان برگزاری مصاحبه دکتری 95

 

به استحضار مي رساند گروه زبان و ادبيات عربي مصاحبه آزمون دكتري سال1395 را در دو مرحله كتبي تاريخ11 خرداد و شفاهي تاريخ12 و 13 خرداد  برگزار مي كند لازم به توضيح است داوطلباني كه نمره قبولي را در مرحله كتبي كسب كنند  مي توانند در مصاحبه كه روز 12 و 13  خرداد  برگزار خواهد شد شركت كنند.