پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه مصاحبه متقاضیان جذب

داوطلبانی جذب در گروه عربی که در موارد زیر نقص پرونده دارند بایستی در روز مصاحبه مدارک مربوط را به همراه داشته باشند.

 

1-اصل مجلاتی که مقالات در آن چاپ شده است .

2-نمره پایان نامه ارشد و دکتری

3-معدل مقطع کارشناسی-ارشدودکتری

4-گواهی امتحان زبان انگلیسی

5-گواهی تدریس

6-مدارک رتبه ورودی و رتبه دانش آموختگی

7-گواهی عضویت صرفا از بنیاد ملی نخبگان