پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

آگهی ترحیم مادر گرامی آقای دکتر عبدالهی


 

 


«كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام»

 

همکار محترم جناب آقای دکتر عبدالهی درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده وبرای آن عزیز از دست رفته آمرزش و برای بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

 

از طرف گروه زبان و ادبیات عربی