یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم صدیقه نصیری

عنوان پایان نامه:

« بررسی تفاوت های ساختی-معنایی سوره های مکی و مدنی عنکبوت و مائده)

 

دانشجو:  خانم صدیقه نصیری 

 

 

 

استاد راهنما: دکتر سیدحسین سیدی

استاد مشاور: دکتر حسین ناظری

استاد مشاور: دکتر غلامرضارئیسیان

 

 

 

زمان: یکشنبه   1394/11/17 ساعت: 8:00

مکان :....