پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم نسرین ضیائی حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

« ترجمه ی کتاب الجذور التاریخیه للقضیه فلسطینیه(ریشه های تاریخی مسأله فلسطین)»

 

دانشجو:  خانم نسرین ضیائی حسینی

 

 

استاد راهنما: دکتر طالب زاده

استاد مشاور: دکتر

 

زمان: شنبه   1394/11/10 ساعت: 12:00

مکان : اتاق209