یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای اعظمی

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« بررسی و تحلیل محتوایی، سبکی و زبانی رمان های غسان کنفانی)»

 

دانشجو:  آقای حسن اعظمی خویرد 

 

استاد راهنما: دکتر حسینی

استاد مشاور: دکتر عرب

استادمشاور:دکترناظری

 

زمان: سه شنبه   1394/11/6 ساعت: 10:00

مکان : تالار رجایی