یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه خانم کریمی زاده

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

« ترجمه ی کتاب مفهوم الاسطوره ورمزیتها الادبیه»

 

دانشجو:  خانم فاطمه کریمی زاده 

 

استاد راهنما: دکتر عرب

استاد مشاور: دکتر ناظری

 

زمان: یکشنبه   1394/11/4 ساعت: 10:00

مکان : اتاق201