دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای حمیدی فر (دکتری)

 

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« نقد وبررسی تاثیر تفکر شیعی و فرهنگ ایرانی در اشعار مهیار دیلمی»

 

دانشجو:  آقای بهزاد حمیدی فر 

 

استاد راهنما: دکتر عبدالهی

استادان  مشاور: دکتر عرب

                  دکتر طالب زاده

 

 

 

زمان: سه شنبه   1394/10/15 ساعت: 10

مکان : تالار دکتر شریعتی