پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری آزمون جامع رشته زبان و ادبیات عربی

آزمون جامع رشته زبان و ادبیات عربی روز یکشنبه مورخ1394/10/6 ساعت 10صبح با شرکت 13تن از دانشجویان دکتری ونظارت خانم دکتر آباد مدیر محترم گروه برگزار شد.