پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

 

بدين وسيـله به اطلاع می رساند دانشجویان متقاضی پژوهشگر برتر ( به غیر از معرفی شدگان سال 93) مدارک و مستندات خود را تا روز دوشنبه مورخ   94/8/9 به گروه تحویل دهند.