پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که آمادگی برگزاری کارگاه در هفته پژوهش را دارند لطفا تا روز دوشنبه مورخ 94/8/9 به خانم دکتر آباد مراجعه نمایند.