پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان دکتری در شرف دفاع

دانشجويان محترم دكتري که در شرف دفاع هستند لازم است حداقل بيست روز قبل از دفاع، پايان نامه خود را به گروه تحويل دهند .

 

پايان نامه هايي كه قرار است در شهريور دفاع شود حداكثر تا ده شهريور به گروه تحويل داده شود.

پايان نامه هايي كه قرار است در پايان ترم دوم هرسال دفاع شود نيز حداقل بيست روز پيش از شروع ترم جديد به گروه تحويل داده شود.