پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ثبت‌نام حضوری (تحویل‌مدارک) پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی 1394

ثبت‌نام حضوری (تحویل‌مدارک) پذیرفته‌شدگان

مقطع کارشناسی 1394

 

 

 

بدين وسيـله به اطلاع كليه پذیرفته‌شدگان ورودي 1394 دوره کارشناسی گروه زبان و ادبیات عربی می‌رساند، لازم است جهت ثبت‌نام حضوری (تحویل مدارک) از تاریخ 1394/7/19 به دفتر گروه مراجعه نمایند.