پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای اسدی( کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

گرایش مترجمی

 

با عنوان:

ترجمه کتاب « شکل گیری نظریه فهم و تأویل در سنت های نمادین عربی- اسلامی»

 

استاد راهنما:

دکتر سید حسین سیدی

 

استادان مشاور:

دکتر احمد رضا حیدریان شهری

 

دانشجو:

آقای محمود اسدی

 

زمان: شنبه 1394/14/6 ساعت 12

مکان: کلاس 209