سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷

معرفی گروه

رشته ی زبان و ادبیات عربی

از آنجا که زبان و ادبیات عربی به عنوان زبان نخست جهان اسلام، کلید فهم مفاهیم قرآنی و معارف اسلامی و همچنین زبان فرهنگ بسیاری از کشورهای مسلمان است،تأسیس رشته ی زبان و ادبیات عربی در دانشگاه های کشور از یک سو درپی بررسی و بازشناخت نیازهای کنونی جامعه ی اسلامی در گستره ی دینی،فرهنگی،فکری،زبانی و ادبی است و از سوی دیگر با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو زبان فارسی و عربی در سطحی بسیار وسیع،مطالعه ی تطبیقی این دو زبان و بررسی و شناخت عمیق و ریشه ای زبان فارسی را با بهره گیری از منابع اسلامی و تکیه بر تحقیقات نظری و بنیادی زبان عربی دنبال می کند و در راستای تحقق این اهداف به بازشناسی ابعاد فرهنگی،عقیدتی و ادبی این دو زبان،پرورش متخصصان آشنا با متون اصیل دینی،ادبی و...،گسترش روابط سیاسی،اجتماعی و تبادل فرهنگی میان کشورهای عرب زبان و جامعه ی اسلامی ایران می پردازدو با پرورش دانشجویان متخصص و متعهد در جهت گسترش دستاوردهای تمدن ایران و بهره گیری از میراث اصیل و ناب اسلامی-قرآنی ره می پوید.

پیشینه ی گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد

گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1351 با راه اندازي دوره ي كارشناسي رشته ي زبان و ادبيات عربي به پيشنهاد دكتر غلامحسين يوسفي و همكاري دكتر محمد فاضلي، به عنوان رشته اي مستقل، كار خود را آغاز كرد، مقطع كارشناسي ارشد و دكتري اين گروه آموزشي به ترتيب در سالهاي 1370 و 1376 با تلاش و پي گيري مداوم دكتر فاضلي راه اندازي گرديد و بدين ترتيب مقطع دكتري ادبيات عربي در دانشكده ي ادبيات دانشگاه فردوسي پس از زبان فارسي دومين دكتري آن دانشكده به حساب مي آمد و در سطح كشور نيز پس از تهران و تربيت مدرس، سومين دكتري زبان و ادبيات عربي شمرده مي شد.

در حال حاضر گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد با 4استاد بازنشسته ي فعال، يك كارشناس، 10 عضو هيأت علمي(شامل 3 استاد،5 دانشیار و 2 استادیار)، 36 دانشجوي دكتري، 61 دانشجوي كارشناسي ارشد و 235 دانشجوي كارشناسي يكي از فعال ترين گروه هاي آموزشي كشور به شمار مي رود.

بیان اهداف

مهمترين اهداف پيش روي گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد در سطح درون گروهي، برون گروهي، كشوري و بين المللي عبارت اند از:

1- تعليم و تربيت متخصصان نوانديش،کارآمد و توانمند مورد نياز نهادهاي دانشگاهی و مراكز آموزشي، پژوهشي و اجرايي.

2- انجام پژوهش هاي علمي بنيادي در حوزه ي زبان و ادبيات عربي.

3- تعامل فعال با گروه هاي آموزشي مرتبط در دانشگاه.

4- تعامل با گروه هاي عربي ساير دانشگاه هاي كشور.

5- برقراري ارتباط با گروه هاي همسان در دانشگاه های کشورهاي همسايه.

6- نگاه تخصصي به ارتباط زبان عربي با زبان فارسي و بررسي بنيادي تأثير و تأثرات ميان اين دو زبان در حوزه هاي فرهنگي، ديني، زباني و... .

7- پرورش سطح توليد علم و بروزسازي معلومات علمي در ميان دانشجويان این رشته.

8- توانمند ساختن دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي جهت انجام موفق طرحهاي پژوهشي.

9- ايجاد سازه هاي مجازي آموزش مستمر و فراهم آوردن تداوم ارتباط دانش آموختگان با گروه و گسترش آن.

10- مشاركت اعضاي هيأت علمي گروه در سمينارها و مجامع بين المللي با ارائه مقالات علمي.

11- تأمين نيروي انساني مورد نياز در بخشهاي تبليغات اسلامي، آموزش زبان عربي و قرآن پژوهي.

12- تدوين برنامه هاي آموزشي- پژوهشي و خدماتي مورد نياز جامعه ي دانشگاهي و حوزوي.

13- پرورش تحليل گري دانشجويان در بعد تحليل متون اسلامی و قرآني

14- ايجاد توانايي دريافت و ترجمه ي همزمان متون و محاورات عربي.

15- شناسايي حوزه هاي جديد قابل بررسي و پژوهش در زبان و ادبيات عربي.

16- فعال نمودن و تقويت تبادل دانشجو دررشته زبان وادبيات عربي ميان ايران و كشورهاي عرب زبان.

17- برنامه ريزي براي ارائه ي خدمات مناسب علمي- پژوهشي و مناسب سازي بستر براي دانشجويان خارج از كشور.

18- تربيت دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در اين رشته جهت گسترش فرهنگ ايراني- اسلامي در خارج از كشور.

19- برگزاري كارگاههاي تخصصي دوره هاي آموزشي، تدوين، تأليف و ترجمه ي مقالات، كتابها و ديگر آثار پژوهشي در راستاي بازشناسي اشتراكات فرهنگي- زباني و ديني ادبيات فارسي و عربي.

20- تربيت وتأمين نيروي انساني موردنياز دربخشهاي تبليغات اسلامي،قرآن پژوهي وآموزش زبان عربي.

21-برپايي نمايشگاه هاي ملي از تأليفات، ترجمه ها، مقالات، سمينارها و ... در راستاي بازشناسي اشتراكات فرهنگي- زباني و ديني ادبيات فارسي و عربي.